CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG TÂN ĐỊNH – FICO

Trụ sở chính: 37 Ký Con – Phường Nguyễn Thái Bình- Quận 1 – TP.HCM

Nhà máy: 2B Khu công nghiệp Đồng An – Huyện Thuận an – Bình Dương

Quyết định thành lập số: 41A/BXD – TCLĐ ngày 12/02/1993.

Giấy phép kinh doanh số: 102249 cấp ngày 19 tháng 04 năm 1995.

Chức năng nghành nghề: Công nghiệp sản xuất phụ tùng, thiết bị máy tính, công nghiệp sản xuất đường   ống cấp thoát nước, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dưng và trang trí nội thất, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, phụ kiện vệ sinh…

Điện thoại: 06503.766.129

Email: infor@tandinhfico.com.vn

Website: www.tandinhfico.com.vn

Công ty Cơ khí xây dựng Tân Định tiền thân là một hãng sản xuất tư nhân có tên là Hãng Sáo.

ht_sau1975 ht_1998 ht_2000 ht_2002 ht_2006 

 

Copyright © 2013 Cơ Khí Tân Định - Fico. All rights reserved